Recobriments tècnics

A través del seu departament tècnic, COATRESA manté contacte permanent amb tots els fabricants de productes fluorats com DuPont, Whitford, Weilburguer, Arkema, etc. a part d’estar al dia de les noves tecnologies d’aplicació existents amb l’objectiu d’oferir als nostres clients les solucions més avançades i eficaces de la indústria. El nostre departament de R+D està en contínua evolució amb la fi d’optimitzar les característiques tècniques dels productes Teflon®, Xylan®, Molykote®, Testrong®, Halar®, Rilsan®, etc.