Propietats genèriques


Recobriments antiadherents


  Antiadherència
Les propietats antiadherents faciliten el desemmotllament i la neteja, procuren un desplaçament fluït, augmenten la productivitat, minimitzen els residus, etc.

 
Baix coeficient de fricció
El baix coeficient de fricció dels nostres recobriments facilita el lliscament, contribueix a una major eficiència energètica i redueix el temps de manteniment. El coeficient de fricció dinàmic del Teflon® està comprés entre els valors 0,05 i 0,20.


   Resistència a la corrosió
Els nostres recobriments són altament resistents a la gran majoria dels productes químics fins a 250ºC.
 
Alta resistència tèrmica

El rang de temperatures de treball dels recobriments industrials de Teflon® està comprès entre -180ºC i 290ºC, i pot arribar a puntes de 315ºC.

  Propietats dielèctriques
Els recobriments de Teflon® disposen d'una resistivitat superficial elevada i, mitjançant tècniques específiques, es poden transformar en recobriments antiestàtics.

  Hidrofòbia i oleofòbia
Les propietats hidròfobes i oleòfobes fan que les parts recobertes amb Teflon® siguin de fàcil neteja i, en molts casos, que es netegin automàticament.