Ilag


Recobriments amb Durit®

ILAG Industrielack AG segueix la tradició des de fa més de 50 anys i desenvolupa recobriments d’altes prestacions per a un mercat mundial cada cop més exigent.

La seva gamma de fluoropolímers per a utensilis de panificació i cuina inclou:

  • DURIT®
  • ILAFON®
  • CORFLON®