Solvay


Recobriments amb HALAR® (ECTFE)


Termoplàstics fluorats de gran resistència química amb un ampli rang de temperatures de treball.

Els espessors aplicats poden oscil·lar entre 200 i <1.500 micres.

Homologat per a contacte alimentari.

La gamma de productes Solvay Solexis es compon de:

  • HALAR® (ECTFE)
  • HYLAR® (PVDF)
  • HYFLON® (PFA)
  • HYFLON® (MFA)
  • ALGOFLON® (PTFE)
  • POLYMIST® (PTFE)