Testrong


Recobriments antiadherents Testrong®

Gràcies a l’experiència adquirida durant més de 25 anys en l’aplicació de recobriments i la inversió constant en nous desenvolupaments, COATRESA ofereix la gamma pròpia de sistemes de recobriments antiadherents Testrong® que aporten solucions innovadores a la indústria de panificació.

COATRESA compta amb una qualificada xarxa d’aplicadors homologats a tot el món per donar el millor servei garantint la qualitat dels recobriments Testrong® i la seva aplicació.

Tots els sistemes Testrong® estan homologats per a contacte alimentari.