Suro


Recobriments sector suro

Avantatges dels nostres recobriments:

 • Eliminació de desemmotllants silicònics.
 • Reducció temps de neteja.
 • Eliminació de minves de producte per adherència.
 • Optimització de transport / dosificació de la matèria primera.
 • Homogeneïtzació de la qualitat del producte acabat.
Exemples d'aplicació:
 • Motllos i plaques per a taps de cava
 • Llosetes
 • Útils encoladora
 • Conduccions i encunys
 • Turbines i ciclons
 • Mescladors

 • 15.corcho1-4551.jpg
 • 15.corcho2-4552.jpg
 • 15.corcho3-4552.jpg
 • 15.corcho4-4553.jpg