Avís legal


En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem saber que les seves dades personals que poden incloure’s en aquesta comunicació estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil COATRESA, S.L., CIF: B61370714, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 29855, Foli 89, Pàgina B-163.157. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.coatresa.com i www.coatresa.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a COATRESA, S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a COATRESA, S.L. o a tercers.
COATRESA, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il•lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de COATRESA, S.L.

Les pàgines d'Internet de COATRESA, S.L. poden contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta pàgina no podrà assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de COATRESA, S.L. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COATRESA, S.L.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts subministrats per COATRESA, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de COATRESA, S.L. o de les persones físiques o jurídiques de les quals s'informi.

La propietat intel•lectual avarca, a més del contingut inclòs en COATRESA, S.L., els seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

COATRESA, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos al lloc web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, COATRESA, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s’hi de confiar com si ho fos. COATRESA, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió que hi hagi a la informació continguda a les pàgines d'aquest web.

COATRESA, S.L. es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació que se n’obtingui a través sense necessitat de previ avís. COATRESA, S.L., en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització del web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis que hi hagi inclosos.
En cap cas COATRESA, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat, seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l'ús i/o la difusió del web o de la informació que s’hagi adquirit per mitjà d’aquest web, o dels seus virus informàtics, d’avaries operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o d’avaries en la línia en l'ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís per a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

COATRESA, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut que hi hagi a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propi serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. COATRESA, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per mitjà d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació que se n’obtingui a través, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se al web de COATRESA, S.L. com en accedir a la informació d'altres webs des d’aquest web.

En algunes ocasions, aquest web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de Cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu programa navegador. No obstant això, COATRESA, S.L. no es responsabilitza que la desactivació d’aquestes opcions impedeixi el bon funcionament del lloc web.
 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Aquest web és propietat de COATRESA, S.L. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i el seu disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'hi estableixin a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de COATRESA, S.L. en són propietat exclusiva, tret que expressament s'especifiqui el contrari. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest web, són marques degudament registrades per COATRESA, S.L., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut que en facin per persones que no en siguin el legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest titular, aquest persona podrà ser denunciada i perseguida a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tota aquella persona que accedeixi a aquest web, no sent responsabilitat de COATRESA, S.L. l'ús que l'usuari en pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir informació, contingut o advertiments d'aquest web sense la prèvia autorització per escrit de COATRESA, S.L.
 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se’n suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Advertiment de Privacitat: Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic quedaran registrades en un fitxer de COATRESA, S.L. amb la finalitat de gestionar-ne la sol•licitud. Per això poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició enviant un escrit a la següent adreça: info@coatresa.com