Com calculeu el preu de l'aplicació del recobriment de tefló?Per poder cotitzar el cost de l'aplicació, el nostre departament tècnic-comercial necessita conéixer:

  • Nombre de peces per recobrir
  • Plànol o mesures de les peces que s'han de teflonar
  • Superfície per recobrir
  • Si són peces noves o usades
  • Requisits tècnics (temperatura de treball, homologació alimentària, espessor, etc.)
Tots aquests paràmetres permeten el departament tècnic escollir el recobriment que s'haurà d'aplicar i el departament comercial cotitzar-lo.


Volver