Quina durabilitat tenen els recobriments PTFE?La durabilitat d'un recobriment varia segons l'esforç i el manteniment preventiu que se li profereixi.

Els avantatges o el rendiment que aporten aquest tipus de materials són molt superiors al cost de l'aplicació.Volver