Quina preparació de superfície s'ha de realitzar per aplicar un recobriment antiadherent?


Segons el tipus de recobriment que s'haurà d'aplicar hi ha diferents alternatives:

  • Procés de sorrejat en el qual es prepara la superfície perquè el recobriment quedi adherit al substrat a través de l'aplicació d'un agent abrasiu, usualment corindó, a pressió.
  • Procés de desgreixatge per netejar la superfície on s'ha d'aplicar el recobriment antiadherent.
  • Procés de fosfatat per a la transformació d'una superfície metàl·lica en una altra que no tingui propietats metàl·liques ni conductives, i que sigui idònia per a la recepció del recobriment.
El correcte tractament previ de la superfície és bàsic per obtenir l'òptima eficiència del recobriment antiadherent aplicat.


Volver

Quina preparació de superfície s'ha de realitzar per aplicar un recobriment antiadherent?