Quina és la mida més gran de peces que podeu recobrir?


A Coatresa disposem de forns capaços d'albergar peces de 7 metres de llarg per 4 metres d'ample.


Volver