Quina resistència a la corrosió ofereixen els recobriments en Tefló aplicats per la indústria química?


La gamma de recobriments tècnics resistents a la corrosió de COATRESA no es veuen afectats per la majoria dels agents químics exposats a temperatures de fins a 250ºC.

Cal recordar que la corrosió és el procés mitjançant el qual un material es deteriora com a conseqüència d'una reacció química on intervenen tres factors fonamentals: la peça en si, l'ambient, i l'aigua o qualsevol altre tipus de reacció electroquímica.

D'aquesta manera, els recobriments de tefló impedeixen que l'oxigen o l'acció de l'aigua actuin sobre les peces on s'aplica mantenint-les sempre protegides i en perfecte estat.


Volver

Quina resistència a la corrosió ofereixen els recobriments en Tefló aplicats per la indústria química?