Política de privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant. www.coatresa.com pertany a COATRESA, SLU amb CIF: B61370714. Entre els valors amb els quals ens identifiquem està la transparència, per això volem que coneguis des de l'inici, que la privacitat de les teves dades molt és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has d'utilitzar el formulari de contacte per enviar-nos les teves dades. En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat: Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis. Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa. Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat. Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal. COATRESA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).  

Responsable del tractament de les teves dades personals

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors". Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.  

Principis que aplicarem a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:  

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem en COATRESA procedeixen de:  

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COATRESA estem tractant dades personals que li concerneix, o no. Les persones interessades tenen dret a: Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. COATRESA, SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan: En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible. Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.  

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable COATRESA. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per COATRESA, només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat. A COATRESA hi ha diferents sistemes de captura d'informació personal i de tracte de la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis): Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals: D'acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, COATRESA, SLU (COATRESA) amb domicili en C / Puig dels Tudons, 8 naus 79-81, Polígon Industrial Santiga, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona), és responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web. COATRESA, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.  

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment. Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat. L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.  

Categoria de dades

  Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.  

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:  

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, www.coatresa.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:  

Navegació

En navegar per www.coatresa.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers: Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.  

Secret i seguretat de les dades

www.coatresa.com es compromet a l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades. Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada. www.coatresa.com no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers. Pel que fa a la confidencialitat del processament, COATRESA, SLU s'ha d'assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per COATRESA per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal). Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-COATRESA, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.  

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.coatresa.com exonerant a COATRESA, SLU (COATRESA), de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.  

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de COATRESA, SLU (COATRESA) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.  

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a COATRESA, SLU (COATRESA) en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.  

Canvis en la política de privacitat

COATRESA, SLU es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, COATRESA, SLU anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.  

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, www.coatresa.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.coatresa.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.