DiccionariPorositat

Forats o porus diminuts del recobriment que poden deixar exposada la superfície.