DiccionariFricció estàtica

Força que s'oposa a l'inici del moviment entre dues superfícies.