DiccionariAbrasió

Procés de desgast per fricció produït a la superfície.