DiccionariFricció dinàmica

Força que s'oposa al moviment d'una superfície sobre l'altra.