DiccionariDielèctric

Material que no condueix l'electricitat, per la qual cosa pot ser utilitzat com a aïllant elèctric.