DiccionariCurat

Procés d'assecament, sinteritzat, que permet fusionar les capes d'un recobriment i fixar-les a la superfície.