Diccionari

Procés d'oxidació del metall en què l'oxigen es combina amb el metall creant òxid. Els recobriments fluoropolimèrics són una resistent barrera davant la corrosió.