Diccionari

Poliamida PA

Les poliamides són un tipo de polímers que es poden trobar a la natura o ser creats artificialment com el Nylon®. S'usen principalment en la indústria tèxtil. Algunes de les peces metàl·liques usades en la seva fabricació són usualment tractades amb productes antiadherents per facilitar l'exercici d'aquests processos de fabricació.

POLIAMIDA PA BLANCA