Diccionari

Poliamida PA

Les poliamides són un tipo de polímers que es poden trobar a la natura o ser creats artificialment com el Nylon®. S'usen principalment en la indústria tèxtil. Algunes de les peces metàl·liques usades en la seva fabricació són usualment tractades amb productes antiadherents per facilitar l'exercici d'aquests processos de fabricació.