Diccionari
revestiment-antiadherent

Tractament superficial per a peces que requereixen determinades propietats per tal de millorar un procés productiu de naturalesa adherent. Per a evitar que un element enganxós s’aglutini al seu substrat, podem fer servir diferents tipus de desemmotllants, essent el més eficaç i de més durabilitat el tefló. D’altres revestiments com la silicona son també una molt bona solució per a aportat antiadherència a safates, corrons o motllos, ja sigui per al sector alimentari com per altres industries tals com la producció de paper, productes plàstics o tèxtils. Depenent de les necessitats i requeriments de cada procés productiu, es poden dur a terme diferents tipus de revestiment, en qualsevol cas, a COATRESA Grup, podem assessorar i aplicar la solució més eficaç i de més durabilitat per a millorar el procés productiu evitant l’ús d’agents desemmotllants.

revestimiento-antiadherente-en-tolvas-de-panificacion
revestimiento-antiadherente-alimentario