Interpon Redox®

interpon-redox

Interpon Redox ®


Els recobriments Interpon Redox® són sistemes en pols multi-capa amb excel·lents qualitats per a la protecció contra la corrosió. A més, són recobriments amb una empremta mediambiental molt baixa en comparació amb pintures líquides.

Aquests recobriments tenen molts avantatges, entre ells el baix risc d’incendi, la fàcil eliminació de residus o la millora en la productivitat. D’aquesta manera, els Interpon Redox® són curosos amb el medi ambient, ja que no utilitzen compostos orgànics volàtils (VOC) i a més, ofereixen reducció en costos i alta durabilitat.

A Coatresa apliquem dos tipus d’aquest recobriment en pols: Interpon Redox PZ® i Interpon Redox Triplex®.

Interpon Redox PZ®

Interpon Redox PZ® és un imprimador d’efecte barrera usat principalment sobre acer galvanitzat i en entorns adversos. Segons l’aprovació Qualisteelcoat, es tracta d’un sistema bicapa amb una durabilitat en ambients de fins a C5-L. Els principals avantatges són la protecció catòdica de llarga duració i l’alta prevenció contra la corrosió. A més, ofereix un acabat més estètic que altres sistemes de zinc metàl·lics.

Interpon Redox Triplex®

Interpon Redox Triplex® és un sistema de tres capes que ofereix beneficis tant de protecció catòdica com de barrera d’una forma reforçada. Combina el recobriment Interpon Redox PZ amb l’Interpon Redox Plus per acabar amb la capa més indicada per a la seva empresa. Funciona molt bé en ambients d’alta humitat i salinitat, a més d’estar lliure de compostos orgànics volàtils i dissolvents.

Segons els rangs de durabilitat basats en la norma ISO 12944, Interpon Redox Triplex® té una durabilitat d’entre 15 a 25 anys, fins C5-H.

Referències d'Interpon Redox®

Interpon Redox PZ ALZ90F
Interpon Redox Triplex
Interpon 700
Interpon 610
Interpon D1036
Interpon D2525
Interpon EC
AL251F

Interzinc 22
Interzinc 52
Interzinc 72
Interzinc 315
Interzinc 2280
Interthane 870
Interthane 990
Interthane 1070