Política de qualitat

Política de qualitat

La Direcció de COATRESA GROUP, per convenciment propi, manté un procés de constant evolució, desenvolupament i millora de l'empresa amb els paràmetres de Qualitat, Eficàcia i Satisfacció del Client que són imprescindibles avui dia per a la viabilitat de l'Organització, i defineix la següent política de qualitat, amb la qual es pretén donar el marc a l'Empresa perquè evolucioni:

  • Millora contínua de l'organització i els processos
    COATRESA GROUP se situa en un estat de constant innovació, desenvolupament i millora dels seus sistemes organitzatius i productius a fi d'aconseguir la màxima eficàcia i eficiència dels mitjans humans i materials.
  • Satisfacció de les necessitats i requisits del client
    COATRESA GROUP es proposa obtenir la total confiança i satisfacció dels seus clients, i mantenir-la i augmentar-la al llarg del temps, mitjançant el compliment dels seus requisits i expectatives, així com els requisits legals i reglamentaris.
  • Treball en equip i desenvolupament humà
    COATRESA GROUP ha d'assegurar que el creixement de l'empresa contribueixi també al desenvolupament humà i material dels seus empleats, per això ha de fomentar la col·laboració i el treball en equip, proporcionant tots aquells canals de participació, motivació i formació que contribueixin a aconseguir una major qualitat del producte i de l'organització.