Recobriment Molykote

recubrimientos Molykote de DOW

Recobriment Molykote ®


Els recobriments antifricció Molykote® contenen partícules micromètriques en base disulfur de molibdè, grafits o PTFE que li aporten propietats lubricants, amb baix coeficient de fricció i resistència a la corrosió.
Aquests recobriments estan especialment dissenyats per reduir la fricció, el soroll i el par de pressió a baixa velocitat o vibració, en superfícies de metall sobre metall, plàstic sobre metall, plàstic sobre pell, pell sobre pell o plàstic amb plàstic.
Una de les propietats més destacables són el seu rang de temperatura de treball, que va dels -180ºC fins als 450ºC.

Propietats del recobriment Molykote ®

Les propietats típiques per els recobriments Molykote® són:

  • Eliminació de sorolls entre components de mecanismes
  • Apropiat per a la lubricació permanent de guies lliscants amb esforços elevats i velocitats de lliscament petites, moviments oscil·lants o treball intermitent
  • Millora el procés de rodatge, lubricació sota buit i temperatures extremes
  • Emprat amb èxit en cargols de culata, guies de torradora, mecanismes d'ajust de miralls de cotxe, interruptors d'alt voltatge, per a la posada en marxa de pinyons sotmesos a fortes esforços
  • Per combinacions metall/metall amb moviments lents a mitjanament ràpids i càrregues altes
  • Lubricant d'emergència per parts del capçal del rotor d'instal·lacions d'energia eòlica i per a l'extrusió en fred d'acer sense estries

Referències de Molykote ®

D-708
D-709
D-96
D-96 UV
D-321 R