Recobriments Hempel

recubrimientos Hempel

Recobriments Hempel


Hempel és un important fabricant de pintures i recobriments des del 1915. Gràcies a la seva llarga experiència en el sector naval, ofereix uns anticorrosius capaços de protegir pràcticament totes les estructures d'acer. La seva important inversió en R+D fa que els seus anticorrosius abastin diferents sectors tan exigents com el naval i l'industrial, del qual hi destaquen les indústries de generació d’energia i plantes químiques i petroquímiques.

Productes Hempel

La seva alta inversió en R+D fa que els recobriments Hempel tinguin com a base una avançada tecnologia, capaços d'oferir la seva protecció anticorrosiva de superfícies en diferents entorns de corrosió com en ambients d'alta contaminació química. La seva eficiència està provada a llarg termini.

Gràcies a aquesta alta tecnologia, l’aplicació de la imprimació anticorrosiva abasta diferents sectors:

Gas i petroli

El sector de la prospecció, producció i distribució de gas i petroli requereix uns recobriments d'alt rendiment. Ofereixen una protecció anticorrosiva integral, fins i tot en els entorns més adversos del món.

Plantes químiques

La seva experiència en aquest sector tan exigent fa que siguin capaços de personalitzar cada cas, aportant el millor recobriment anticorrosiu depenent de les necessitats del client.

Producció elèctrica

L'alta tecnologia del sector energètic requereix de recobriments per al seu òptim funcionament. Els seus recobriments s'apliquen en segments com l’energia nuclear fins a l'innovador segment de l’energia eòlica, en el qual tenen experiència i ofereixen uns recobriments especialitzats per als components d'aerogeneradors.

Infraestructures

El sector de les infraestructures requereix la protecció de les seves superfícies. Els recobriments Hempel abasten la protecció de maquinària portuària, ponts, autovies i projectes de construcció.

Entre els seus diferents productes, destaquem el recobriment Avantguard®, amb tecnologia de zinc avançat, que ofereix unes propietats excel·lents contra la corrosió, millorant el sistema de pintat, la protecció, la productivitat i la durabilitat del recobriment.