Recobriment Greblon

recubrimientos Weilburger Greblon

Recobriment Greblon ®


Greblon® és la marca de Weilburger sota la qual es comercialitzen les solucions de recobriment amb la base de fluoropolímers, sistemes de polímers i tecnologia sol-gel. Aquesta marca engloba recobriments antiadherents i resistents a les altes temperatures, recobriments funcionals i recobriments exteriors decoratius tant per a articles domèstics com per a productes industrials. Estan formats per PTFE i per recobriments ceràmics.

Sectors del recobriment Greblon ®

El recobriment Greblon® diferencia entre 5 línies de producte diferent depenent del producte final:

Sector parament: Per a aquest mercat Greblon® ofereix recobriments antiadherents tant en PTFE com ceràmics, des d'una fins a tres capes amb una capa de reforç composta per partícules ceràmiques per a paelles, cassoles, etc.

Petits electrodomèstics: Els electrodomèstics tractats amb Greblon® estan recoberts amb PTFE, ja sigui amb una capa com amb una capa doble amb reforç ceràmic per a una major resistència a l’abrasió i a la temperatura. S'aplica en elements quotidians com grills, planxes per als cabells, sandvitxeres, etc.

Utensilis per a forn: Els recobriments utilitzats en els motllos per a forn són fluoropolímers en PTFE. Es poden aplicar com a monocapa o com a bicapa amb reforç ceràmic. El recobriment antiadherent ceràmic és especialment aconsellat per a les masses amb alt contingut en sucre com a pastissos, masses colades, plumcakes, muffins, etc.

Eines tècniques: Greblon® s'aplica com a recobriment funcional en eines i peces com a fulles de tallar, corrons, etc. per fer que les eines a les quals pertanyen tinguin un funcionament òptim durant un llarg període de temps.

Recobriments decoratius: Els recobriments i acabats decoratius Greblon® permeten personalitzar i fer més atractiu qualsevol article domèstic i petit electrodomèstic amb colors i tons únics per a cada fabricant. Aquests recobriments tenen la seva base en fluoropolímers, polièsters de silicona i tecnologia sol-gel, que aporten tots els beneficis dels recobriments funcionals.

Referències de Greblon®

C
C1
CR
CK1
CK2
C2
C2+

C3
C3+
C3+ PEEK
E2+
E2
E1
EK2

B2+
B2
B1
BR
BK2
TK2
TK1

T3
T2
T2+
T1
T1+
D1
D2