Recobriments CERAKOTE

-

Recobriments CERAKOTE


Fundada el 1987, CERAKOTE és l'empresa líder mundial en la fabricació de recobriments ceràmics de pel·lícula fina. Actualment forma part de NIC Industries Inc juntament amb Prismatic Powders i Performance Materials i avui dia els seus recobriments són aplicables a sectors com el de la tecnologia i l'electrònica, l'aeroespacial, l'automobilístic i l'esportiu.

A Coatresa hem estat certificats per Cerakote com a aplicadors oficials dels seus recobriments ceràmics. Això ens permet oferir un servei òptim, donat que disposem dels coneixements necessaris per fer ús de les millors tècniques d'aplicació per cadascun dels seus recobriments.

Després d'haver atès les formacions específiques impartides per Cerakote, som capaços d'entendre exhaustivament la matèria prima amb la que  treballem, la qual cosa deriva en una aplicació correcta i adequada per a cada producte.