Recobriment Avantguard

recubrimientos Avantguard

Recobriment Avantguard ®


Els recobriments Avantguard® de Hempel estan basats en zinc activat, millorant-ne la protecció anticorrosiva. La combinació d'esferes de vidre buit amb el zinc, juntament amb l'activador patentat, ofereix un recobriment protector d'alt rendiment, reduint els efectes de la corrosió amb una major durabilitat, capaç de suportar condicions climàtiques extremes.

Les propietats anticorrosives del recobriment Avantguard® han sigut testades complint diferents assajos com:

  • assajos cíclics de corrosió (ISO 20340) de Norsok M 501 (revisió 6)
  • assajos en cambra de boira salina (ISO 12944)

Propietats del recobriment Avantguard ®

La tecnologia Avantguard®, amb l'ús de zinc activat, proporciona una protecció major davant de la corrosió, reduint significativament l’aparició d'esquerdes. Les seves principals propietats són:

anticorrosivo con gran resistencia

Disminueix la formació d'esquerdes gràcies al seu disseny per suportar l'expansió i contracció de la superfície sobre la qual s'ha aplicat el recobriment, disminuint-ne els efectes de la corrosió. Els recobriments Avantguard® han sigut testats per l'assaig d'esquerdament NAIX i per proves de soldadura.

recubrimiento hidrofóbico y oleofóbico

En el procés d’activació del zinc, es produeixen unes sals que omplen els espais dins del recobriment, millorant-ne la impermeabilitat.

recubrimiento resistente a la corrosión

El zinc reacciona més ràpidament que l'acer en presència d’oxigen, aigua i sal, amb el que el procés de corrosió es retarda. Les sals de zinc produïdes en l’activació augmenta la protecció anticorrosiva, ja que conté ions de clorur.