Abrasió

L’abrasió és el procés de desgast per fricció que es produeix a una sueprfície. Els recobriments tècnics aplicats a COATRESA Grup es beneficien d’una preparació de superfície on una lleugera abrasió produeixi una rugositat determinada. D’aquesta manera aplicarem correctament un recobriment que ajudarà a minimitzar el desgast millorant la durabilitat de la peça.

neteja-metalls-abrasio
netej-peces-metaliques-sorrejat