arenado-con-corindon

Sorrejat amb corindó

Posted Posted in Diccionari

La principal funció del sorrejat amb corindó, és la de netejar una superfície de restes de pintura, oxidació o afinar superfícies esgarrapades o marcades. És un tractament mecànic basat en la projecció de corindó a pressió com abrasiu. Gràcies a la duresa del corindó i la gran varietat de mides de gra disponibles per al […]

Corrosió

Posted Posted in Diccionari

Procés d’oxidació del metall en què l’oxigen es combina amb el metall creant òxid. Els recobriments fluoropolimèrics són una resistent barrera davant la corrosió.

micrometro

Micròmetre

Posted Posted in Diccionari

Instrument de gran precisió destinat a mesurar les dimensions d’un objecte amb molta precisió, de l’ordre de centèsimes de mil•límetres (0,01mm) i de mil·lèsimes de mil·límetres (0,001mm).