arenado-con-corindon

Sorrejat amb corindó

Posted Posted in Diccionari

La principal funció del sorrejat amb corindó, és la de netejar una superfície de restes de pintura, oxidació o afinar superfícies esgarrapades o marcades. És un tractament mecànic basat en la projecció de corindó a pressió com abrasiu. Gràcies a la duresa del corindó i la gran varietat de mides de gra disponibles per al […]

Corrosió

Posted Posted in Diccionari

Procés d’oxidació del metall en què l’oxigen es combina amb el metall creant òxid. Els recobriments fluoropolimèrics són una resistent barrera davant la corrosió.