Diccionari

Força que manté unides molècules del recobriment amb la superfície del motllo o safata sigui de la naturalesa que sigui: alumini, ferro, acer, etc.