Diccionari
adherencia-teflon

Força que manté unides molècules del recobriment amb la superfície del motllo o safata sigui de la naturalesa que sigui: alumini, ferro, acer, etc.

adherencia-adhesio-teflonat
adhesio-adherencia-teflonar