Diccionari

Dielèctric

dielectrico-material-aislante

El dielèctric és un material que no permet que circuli l'electricitat, per la qual cosa pot ser utilitzat com a aïllant elèctric.

RECOBRIMENT AILLANT DIELECTRIC
PECES AMB AILLANT DIELECTRIC
CORRONS AMB RECOBRIMENT DIELECTRIC
RECOBRIMENT SCOTCHCAST DIELÈCTRIC
CILINDRE PLASTIFICAT DIELECTRIC