Diccionari

Procés d'aplicació de recobriments mitjançant pistola electrostàtica que carrega el material per transportar-lo a la superfície metàl·lica.