Test tribològic

Test per analitzar la interacció entre superfícies en moviment i els problemes que s'hi relacionen: desgast, fricció, adhesió i lubricació.