Diccionari

Motlles de segellat tèrmic

moldes-de-termosellado

Peces disenyades per a realitzar l’envasat o termoformat de materials plàstics mitjançant temperatura sota presió. COATRESA Grup acostuma a tractar les parts funcionals d’aquests motllos amb un recobriment tècnic antiadherent per tal d’ajudar durant el procés productiu i evitar que s’hi adhereixin restes plàstiques al motllo. Els motllos o plaques de segellat tèrmic es fan servir majoritàriament per al tancament hermètic d’aliments (tapes de iogurt, monodosi, envasos d’aliments, etc) o per a barquetes (blisters) d’articles destinats a la venda al detall.

motlles-de-termosellat
motlles-de-segellat-termic
motlle-de-termosellat-teflonat
motlle-de-termoconformat
MOTLLO MULTIVAC
SELLADORA MULTIVAC
SELLADOR MULTIVAC
PLACA MULTIVAC