Motlles de segellat tèrmic

moldes-de-termosellado

Els motlles de segellat tèrmic són peces dissenyades per fer l'envasament o termoformat de materials plàstics mitjançant temperatura sota presió. COATRESA Grup acostuma a tractar les parts funcionals d’aquests motllos amb un recobriment tècnic antiadherent per tal d’ajudar durant el procés productiu i evitar que s’hi adhereixin restes plàstiques al motllo. Els motllos o plaques de segellat tèrmic es fan servir majoritàriament per al tancament hermètic d’aliments (tapes de iogurt, monodosi, envasos d’aliments, etc) o per a barquetes (blisters) d’articles destinats a la venda al detall.

motlles-de-termosellat
motlles-de-segellat-termic
motlle-de-termosellat-teflonat
motlle-de-termoconformat
MOTLLO MULTIVAC
SELLADORA MULTIVAC
SELLADOR MULTIVAC
PLACA MULTIVAC
MOTLLES DE TERMOSELLAT VERD
MOTLLES DE TERMOSELLAT DE PLÀSTIC ALIMENTARI
MOTLLES DE TERMOSELLAT DE PLÀSTIC
MOTLLES DE TERMOSELLAT TEFLONATS
MOTLLES DE TERMOSELLAT INDIVIDUAL