Diccionari

Polímer

Compost químic, natural o sintètic, format per polimerització i que consisteix essencialment en unitats estructurals repetides.