Diccionari

PTFE (Politetrafluoroetilè)

Fluoropolímer amb el coeficient de fricció més baix i major resistència a la temperatura. Estratificació laminar.