Recobriment Anticorrosiu

halarizado-grandes-piezas

COATRESA Grup aplica tot tipus de solucions i tractaments per protegir peces industrials de la corrosió. La composició dels nostres polímers s'adapta a cada necessitat, proporcionant-nos les eines més adients per poder escollir i aplicar un recobriment anticorrosiu adaptat per a cada procésl productiu que haurà de suportar la peça tractada. Tant aplicant recobriments fluorats com el Teflon ® en peces d'automoció que requereix protecció de llarga durabilitat, com Halar®en vàlvules de papallona per al tractament d'aigües on el recobriment ha de ser apte per al consum humà, o Rilsan® en agitadors i reactors per al sector químic i farmacèutic, que pateixen atacs d'agents químics molt agressius, des de COATRESA podrem assessorar el millor recobriment anticorrosiu per a cada necessitat.

corro-resicoat-r4
gabies-portamanigues-recobriment-anticorrosiu
resicoat-r4
recobriment-anticorrosiu-halaritzat
recobriment-anticorrosiu-industrial
pesa-recobriment-anticorrosiu
peces-recobriment-anticorrosiu
brida-recobriment-anticorrosiu