Recobriment dielèctric per a busbars

Recobriment dielèctric per a busbars

En Atresa som aplicadors autoritzats de recobriment dielèctric per a busbars.

Què és un busbar?

 

Un busbar és una barra metàl·lica que s'utilitza per distribuir energia en sistemes elèctrics de baixa i alta tensió. En sistemes de baixa tensió, serveix per dividir cables d'alimentació, entre altres. Els busbars ajuden a mantenir les connexions ordenades i fàcils de revisar.

A Atresa oferim una alta capacitat de producció per a peces tant grans com petites. Alhora, dins dels nostres serveis s'inclou l'aplicació per immersió, així com l'electrostàtica de 100 a 600 micres (i més).

Així doncs, proposem projectes de recobriment totalment personalitzats, i adaptats a tots els clients i dissenys. Si necessites més informació sobre recobriments o de recobriment dielèctric per a busbars, no dubtis en contactar amb nosaltres.