Diccionari

Recobriment dielèctric per a busbars

A Atresa som aplicadors autoritzats de recobriments per a la protecció dielèctrica de busbars.

Oferim una alta capacitat de producció per peces grans i petites. A la vegada, dintre dels nostres serveis s'inclou l'aplicació per immersió, així com l'electroestàtica de 100 a 600 micres (i més).

Proposem projectes de recobriment personalitzats, adaptats a tots els dissenys.