Recobriments per la indústria de la panificació i la rebosteria

Com a aplicador de recobriments en teflon i altres materials antiadherents i anticorrosius destinats a la indústria de la panificació i la rebosteria, Coatresa forma part d'AMEC – l'Associació espanyola de fabricants de maquinària, forns i equips per als sectors de la panificació, pastisseria i similars.

Actualment, el sector de la panificació i la pastisseria ha d'adaptar-se a constants canvis en els hàbits de consum, la qual cosa propicia la creació d'una variada oferta tecnològica especialment pensada per satisfer la necessitat dels clients.

Precisament, l'eficiència productiva i la seguretat alimentària – entre altres aspectes – són molt importants per a les empreses associades a AMEC, com Coatresa, que els tenen en compte per desenvolupar equips i solucions d'alta qualitat tecnològica que s'adaptin a les tendències que marca el sector.

Els sistemes Testrong® de Coatresa

Els sistemes Testrong® són recobriments tècnics específics que s'utilitzen en el sector de l'alimentació i, en especial, en el de la panificació i la rebosteria. Testrong® és coneguda mundialment per aportar seguretat i confiança als seus clients. A més a més, un recobriment Testrong® està certificat per a ús alimentari i ha superat tests addicionals elaborats per laboratoris externs.

Aquests sistemes de recobriment s'apliquen en tot tipus de safates i motllos d'acer aluminitzat, alumini, acer, etc.

Per altra banda, l'ús d'aquestes safates i motllos recoberts amb sistemes Testrong® aporta una sèrie de beneficis que enumerem a continuació:

  1. No és necessari utilitzar olis ni cap altre tipus d'agents desmotllants perquè l'acció de desmotllar es realitzi de manera eficaç
  2. Les mermes per adherència al motllo disminueixen
  3. Testrong® actua com a protecció anticorrosiva en el motllo en aquelles zones en què es produceix la fermentació de la massa
  4. L'ús del sistema Testrong® suposa una optimització del transport i una dosificació de la massa
  5. Una de les conseqüències del seu ús és la reducció en el manteniment de les línees automàtiques

Per a més informació sobre els sistemes Testrong® de Coatresa i altres recobriments en tefló, podeu consultar el sigüent enllaç: interempresas