Recobriment en tefló

RECUBRIMIENTO EN TEFLON

Recobriment amb propietats antiadherents que incorpora resina de fluoropolímer de la marca Teflon® i s'utilitza a la indústria alimentària, famacèutica, aumtomoció, química i l'engomat de cilindres entre d'altres sectors industrials. Els recobriments en tefló fan servir vàries capes que garantitzen un millor rendiment i més durabilitat.

RECOBRIMENT ANTIADHERENT EN TEFLO
RECOBRIMENT DE TEFLO ANTIADHERENT
Dipòsit recobert de tefló rubí
Motlle de buit antiadherent
RECOBRIMENT A TEFLÓ VERMELL
RECOBRIMENT EN TEFLÓ PER A MOTLLES DE PA