Sorrejat

arenado-industrial

Procés de preparació de la superfície per assegurar l'adhesió del recobriment al substrat mitjançant l'aplicació de sorra a pressió.

sorrejat-industrial
sorrejat-de-valvula
DECAPAT AMB SORRA DE PECES GRANS
SORREJAT DE PECES METÀL·LICAS