Diccionari

Sorrejat

Procés de preparació de la superfície per assegurar l'adhesió del recobriment al substrat mitjançant l'aplicació de sorra a pressió.