Teflonat de cargols

Teflonado de tornillos

Cada cop més projectes de diferents sectors confien en el tefló com a tractament de perns, volanderes, rosques i tot tipus de cargols. El telfonat de cargols ajuda a allargar la vida de les peces tot protegint-les de la corrosió. Gràcies a l’aportació d’una capa de poques micres amb el recobriment tècnic adient, millorarà la seva capacitat d’ajustament evitant problemes tant a curt com a llarg termini.

TEFLONAT DE CARGOLS A ESPANYA
TEFLONAT DE CARGOLS GRANS
TEFLONAT DE CARGOLS
TEFLONAT BLAU DE CARGOLS