Aportació metàl·lica

Dins la gran varietat de recobriments aplicats a COATERSA Grup, trobem els recobriments d'aportació metàl·lica; una solució ideal per tal d'endurir i reforçar peces fetes amb metalls més senzills. La metal·lització es pot dur a terme mitjançant diferents tècniques, essent la més conguda la projecció tèrmica per alta velocitat o per fil, especialment per a metalls i aleacions, també coneguda com ARC. També trobem molt sovint la projecció per plasma, que a part de metalls i aleacions, permet aplicar òxids ceràmics a peces base.