Instal·lacions
arenadora automática para las nuevas instalaciones de Coatresa

Nova sorrejadora per al HQ de Coatresa Grup

A mesura que avancen les obres, les noves instal·lacions que COATRESA Grup ha adquirit per crear el nou HeadQuarters van prenent forma. La darrera novetat ha estat la instal·lació d’una màquina sorrejadora automàtica de gran capacitat productiva.

Com experts en aplicació de recobriments antiadherents, coneixem la importància d’una bona preparació i neteja per decapat de la superfície, essent el xorrejat de peces un pas vital al procés d’aplicació de recobriments en base Teflon® o Xylan®. Tant per fer un sorrejat amb corindó a peces que requereixen el decapat d’òxids, com per generar la rugositat superficial i assegurar la millor adherència del posterior recobriment a qualsevol peça, la nova sorrejadora automàtica serà de gran ajuda per donar el millor servei als nostres clients tant en qualitat com en temps d’entrega.

Sorrejat automàtic regulable

Els requeriments de mercat actuals ens han empès a maximitzar les possibilitats per poder-nos adaptar tant al tractament de petites peces com de peces industrials de grans dimensions. Gràcies a l’adaptabilitat de la nova sorrejadora, podem regular la projecció de partícules abrasives en peces metàl·liques i altres substrats, sigui quin sigui el requeriment de rugositat i les dimensions de les mateixes.

A COATRESA Grup seguim esforçant-nos per tal de proporcionar els millors recobriments tècnics amb les garanties de qualitat més exigents del mercat.