Contínua innovació en recobriments

Innovación en recubrimientos

En la línia de creixement exponencial que COATRESA està experimentat en els últims 5 anys, un dels departaments que està adquirint més protagonisme és el de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). La contínua inversió, tant en personal com en equipament, té l'objectiu de professionalitzar i consolidar el know-how en recobriments adquirit en més de 35 anys d'experiència en el sector, mitjançant la consolidació d'una plantilla tècnica, jove i amb recorregut, que permeti desenvolupar nous sistemes de recobriments tècnics i noves configuracions.

L'objectiu final consisteix en diferenciar-se davant la resta de competidors mitjançant la recerca d'un valor afegit que distingeixi la marca COATRESA.

FCT, FP DUAL i Doctorat Industrial: Fomentant la formació

Dins d'aquest creixement, COATRESA fomenta la col·laboració amb instituts de formació professional de l'àrea del Vallès, amb els que des de fa anys instrueix tècnics mitjançant els programes de formació FCT i FP DUAL.

De la mateixa manera, actualment es pretén impulsar encara més aquesta professionalització tècnica a través de l'inici d'un doctorat industrial a una de les universitats de l'àrea metropolitana de Barcelona amb el que es busca aprofundir d'una manera més científica els projectes puntals de l'empresa.

Com a premissa màxima, aquesta investigació i innovació en recobriments es planteja buscant la total aplicabilitat dels temes que es pretenguin abordar, intentant satisfer les mancances observades en el sector gràcies a l'estreta col·laboració que, per filosofia d'empresa, sempre s'ha tingut amb els tots els clients amb els quals es treballa.