Corindó

El corindó és un mineral d’una gran duresa format per òxid d’alumini amb una gran varietat d’aplicacions a la indústria, que podem trobar de múltiples qualitats i mida de gra. A COATRESA Grup l’emprem majoritariament per tal de realitzar una prepracaió de superfície mitjançant la projecció de les partícules de corindó a presió controlada. Així preparem les peces que més endavant rebran l’aplicació d’un recobriment tècnic antiadherent o anticorrosiu. Per tal de fer una neteja exhaustiva, aliminar restes de greix, òxid o taladrina, es projecten les partícules que erosionen lleugerament la superfície i proporcionen una rugositat absolutament necesaria per a l’aplicació de recobriment tècnics, ja siguin fluorats, termiplàstics o ceràmics.

sorrejat-de-grans-peces
xorrejat-de-valvules-amb-corindo
xorrejat-de-grans-peces
sorrejat-de-peces-amb-corindo