Engomat de Corrons

engomado-rodillos-pri

Recobriment en goma (cautxú, silicona, nylon, PU, NBR, etc) per a corrons on el seu funcionament requereixi el pas o arrosegament de material. L’alt rendiment d’un recobriment de goma ajuda a la producción a la industria del paper, textil, plàstic, etc. Els recobriments en goma acostumen a ser de 60º a 90º shore A i poden ser de diferents colors, tot i que els més comuns son gris, marró, vermell i groc.

engomat-vermell-corrons
engomat-corrons
corro-pu
Bobina de cableado engomada
Poleas con poliuretano
ENGOMAT DE RODETS INDUSTRIALS