Plastificat de Peces

plastificado-piezas-pri

El plastificat és un procés de recobriment termoplàstic de diferents espessors i qualitats (200-1000 micres) per a peces generalment de metall que a COATREAS Grup apliquem quan aquestes peces requereixen protecció contra la corrosió (vàlvules, agitadors, corrons, etc) o protecció contra el fregament d’altres peces (pinces, cargols, barres i passamans, etc). Els recobriments termoplàstics acostumen a ser aplicats en pols sobre peça a temperatura i es pot aplicar per immersió o per aspersió. Les diferents qualitats d’un plastificat poden fer que una peça sigui apte per al contacte amb aliments i farma (FDA).

plastificado-piezas1
plastificado-piezas2
plastificado-piezas3
plastificado-piezas4
inductors-plastificat-anticorrosiu
valvula-plastificada
agitador-recobert-halar
plastificat-blanc-p11
plastificat-blanc-poliamida
recobriment-rilsan-blanc
PLASTIFICAT RILSAN BLANC